Give Uddannelsescenter

Give Uddannelsescenter (Hovednummer)
Address:
Hjortsvangen 3,
7323 Give

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 79715000
http://giveuddannelsescenter.dk

 


You are here: Forside

Nyheder

Nye regler for deltagerbetaling

AVU

  • 120 kr. for kernefag (dansk, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og historie)
  • 1.170 kr. for tilvalgsfag, -  herunder EDB.
  • Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld kostpris, ca. 70 kr. pr. lektion - hør nærmere.
  • Efterlønnere eller alderspensionister, skal betale en tillægs-deltagerbetaling pr. modul på 750 kr.
  • Du er undtaget tillægs-deltagerbetalingen, såfremt du har lønnet arbejde mindst 8 timer ugentligt.

VUC er pålagt af Undervisningsministeriet, at kursister, der IKKE har en videregående uddannelse, skal underskrive en erklæring om, at de ikke har en videregående uddannelse.