Give Uddannelsescenter

Danskuddannelse 1, 2 og 3 PDF Print E-mail

Give Uddannelsescenter og Grindsted Sprogskole tilbyder tre danskuddannelser. Uddannelserne følger Integrationsministeriets undervisningsmodel og kan alle afsluttes med statskontrolleret prøve.

Indhold

Give Uddannelsescenter og Grindsted Sprogskole underviser i mundtlig og skriftlig dansk efter de nyeste kommunikative metoder. Vi anvender moderne undervisningsmidler, hvor vi bl.a. bruger it-baserede danskprogrammer.

Hver af de tre danskuddannelser er inddelt i 6 moduler. Du har normalt tre år til at afslutte alle modulerne. Efter hvert modul skal du bestå en modultest for at komme videre til næste modul. Du kan læse mere om uddannelsens modultest her.

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke kender det latinske alfabet. Kursister, som har svært ved at læse, skal også begynde på Danskuddannelse 1. Formålet med undervisningen på Danskuddannelse 1 er, at du skal kunne klare dig på dansk, skal kende til danske samfundsforhold og fungere som samfundsborger. Hvis du i løbet af din uddannelse opnår tilstrækkelige færdigheder, er det muligt at fortsætte på Danskuddannelse 2.

Danskuddannelse 1 kan afsluttes med prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 er for kursister, som kun har gået få år i skole i deres hjemlande og som mest har brug for at kunne tale og læse dansk. Formålet med undervisningen er at give dig mulighed for at kunne fungere aktivt som samfundsborger, kunne varetage erhvervsarbejde og tage en kortere uddannelse.

Danskuddannelse 2 kan afsluttes med prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3

Danskuddannelse 3 er for kursister, som har 12 års skolegang eller mere, og som måske taler et eller flere sprog ud over deres modersmål. Formålet med undervisningen er at give dig mulighed for at kunne fungere aktivt som samfundsborger, kunne varetage erhvervsarbejde og tage en videregående uddannelse.

På Danskuddannelse 3 afsluttes modul 5 med prøve i Dansk 3.

Modul 6 afsluttes med Studieprøven.

 

Last Updated on Wednesday, 30 March 2011 11:04
 
You are here: