Give Uddannelsescenter

Indfødsretsprøven PDF Print E-mail

Når man ansøger om dansk statsborgerskab, skal man kunne dokumentere, at man kender til danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Det gør man ved at tage en særlig Indfødsretsprøve.

Vi har valgt ikke at tilbyde infødsretprøven men henviser i stedet til sprogcentrene i Vejle, Esbjerg Herning og Horsens. (Klik på den enkelte by for at komme til deres hjemmeside)

Prøven består af en lang række spørgsmål og forberedelsesmaterialtet kan hentes på www.nyidanmark.dk

 
You are here: Forside Sprogskole Indfødsretprøven

Nyheder

Nye regler for deltagerbetaling

AVU

  • 120 kr. for kernefag (dansk, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og historie)
  • 1.170 kr. for tilvalgsfag, -  herunder EDB.
  • Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld kostpris, ca. 70 kr. pr. lektion - hør nærmere.
  • Efterlønnere eller alderspensionister, skal betale en tillægs-deltagerbetaling pr. modul på 750 kr.
  • Du er undtaget tillægs-deltagerbetalingen, såfremt du har lønnet arbejde mindst 8 timer ugentligt.

VUC er pålagt af Undervisningsministeriet, at kursister, der IKKE har en videregående uddannelse, skal underskrive en erklæring om, at de ikke har en videregående uddannelse.