Give Uddannelsescenter

Engelsk G - September 2018 PDF Print E-mail
Engelsk G
 
Varighed
140 lektioner, onsdage klokken 8:30 til 11:30
Vi starter: d.5.9.18 og slutter igen d.29.5.19.
Der er ikke undervisning i uge 42, 52,1, 7 og uge 16.
Der afholdes en skriftlig prøve i læseforståelse d.22.maj 2019 samt en mundtlig prøve i juni 2019 på engelsk, niveau G.
 

Undervisningssted
Give-Grindsted Uddannelsescenter, Hjortsvangen 3, 7323 Give. Tlf. 7971 5000

Underviser
Sidsel Mørch Pedersen, Tlf: 2087 6274 og e-mail: sidsel@kmk.dk

Tilmelding og adgang
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, basis.
Tilmelding senest fredag d.24.8.18. til sidsel@kmk.dk eller 7971 5000 / 20876274

Der er deltagerbetaling for engelsk på 120 kr.

Hvis du modtager alderspension eller efterløn og du er fyldt 60 år, skal du betale et ekstra gebyr for at gå på VUC. Det ekstra gebyr er af staten fastsat til 750 kr.

Hvis du har haft arbejde mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de seneste 12 uger før du tilmelder dig, skal du ikke betale ekstra gebyr.

Har du deltaget på Give-Grindsted Uddannelsescenters seneste engelsk basis hold har du allerede betalt for engelsk G og skal IKKE betale igen.

Fagbeskrivelse
Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Kernestof
- Udtale og ordforråd
- Forskellige typer tekster
- Kultur og samfund i land hvor der tales engelsk
- Samtaleteknikker
- Grammatik og stavning
- Overblik over din stærke og svage sider i faget
- Analyse af tekster.

Mål
At du får kendskab til hvordan sproget er bygget og bliver brugt.
At du lærer at analysere skriftlige tekster og mundtlig kommunikation.

Eksamen
Der afholdes en skriftlig prøve i læseforståelse d.22.maj 2019 samt en mundtlig prøve i juni 2019 på engelsk, niveau G.

 

 
You are here: